Wycena Prac

Wycena Prac

Wiadomo, że przy wyborze firmy remontowej ważne jest:
– jakość wykonywanych usług,
– termin realizacji,
– rzetelność ekipy remontowej,
– i cena.

Choć właściwie to właśnie jakość i rzetelność firm budowlanych powinna decydować o ich wyborze, to jednak zdecydowanie cena ma dla większości inwestorów priorytetowe znaczenie. W pełni to rozumiemy, dlatego wycena zlecenia, a także szczegółowe omówienie prac również dla nas jest bardzo ważne. To powoduje, że każdą współpracę zaczynamy od oględzin, by zmierzyć się ze stanem rzeczywistym i zweryfikować, jaki nakład pracy będzie niezbędny z naszej strony. Dokładnie omawiamy poszczególne prace, dzięki czemu mają Państwo świadomość, za co płacą i dlaczego np. termin prac musi być dłuższy.

Nie wszystko da się jednak przewidzieć, dlatego zdarzają się sytuacje, gdzie informujemy w trakcie realizacji o dodatkowych kosztach. Np. jeśli klientowi się spieszy z terminem i zamiast oględzin, o stanie podłóg poinformuje nas przez telefon, bez uwzględniania niektórych technicznych problemów, jak np. konieczności usuwania zanieczyszczeń. Takie usługi są dodatkowo odpłatne, jednakże inwestor informowany jest o nich przez rozpoczęciem prac, a nigdy po.

Dla Państwa cena jest priorytetem, dla nas Państwa zadowolenie, dlatego nasze ceny są niskie, a terminy realizacji szybkie. Zapraszamy do wyceny naszych prac i usług.