Montaż ogrodzenia z pustaków gładkich krok po kroku

19 grudnia 2021 porady 0

Ogrodzenie z pustaków gładkich jest niezwykle stabilną konstrukcją o wysokich walorach estetycznych. Jednak parametry użytkowe wynikają bezpośrednio z technologii montażu. Ewentualne błędy mają natomiast przykre konsekwencje. Dlatego montaż ogrodzenia z pustaków gładkich należy zlecać doświadczonym fachowcom.

Odpowiednie przygotowanie terenu pod montaż ogrodzenia z pustaków gładkich

W zasadzie dotyczy każdej sytuacji, kiedy stawia się jakiekolwiek ogrodzenie. Dzięki temu sam montaż przebiega w sposób prawidłowy, a konstrukcja zostaje odpowiednio zamocowana i jest trwała. Pierwsza rzecz dotyczy oczyszczenia terenu z wysokich roślin, kamieni czy gruzu. Nie wolno zapominać o konieczności wyrównania gruntu, co ułatwia pracę i decyduje o jej powodzeniu.

Oczywiście niedozwolony jest montaż ogrodzenia na gruncie rozkopanym bądź świeżo wysypanej ziemi. Zanim przystąpi się do robót właściwych niezbędne okazuje się wtedy wcześniejsze zagęszczenie podłoża np. specjalną zagęszczarką wibracyjną.

Fundamenty – ważny element ogrodzenia gładkiego

W przypadku ogrodzenia zbudowanego z pustaków gładkich zaleca się wykonanie pełnych fundamentów, które gwarantują optymalne przenoszenie ciężaru na podłoże. To sprawia, że cała konstrukcja prawidłowo się zachowuje w każdych warunkach atmosferycznych, jest stabilna i służy w dobrym stanie przez wiele lat. Mimo że wylewanie fundamentu podwyższa koszty inwestycji i wydłuża jej czas, to okazuje się niezbędne przy ogrodzeniach z pustaków gładkich. Sama podmurówka mogłaby nie udźwignąć całej konstrukcji, cięższej przecież niż system panelowy.

Kluczowym aspektem w naszej strefie klimatycznej okazuje się głębokość przemarzania gruntu, co należy uwzględnić w projekcie ogrodzenia. Warto pamiętać, że w zależności od konkretnego terenu ta głębokość może wynosić od 0,8 do 1,4 m. Tę drugą wartość spotyka się przede wszystkim w rejonach górskich, ale także na północnym-wschodzie.

W każdym razie ławy fundamentu wykonuje się poniżej strefy zamarzania gruntu. Konieczne jest poziome uzbrojenie, które usztywnia cały fundament, a zarazem nie dopuszcza do pękania betonu. Bardzo ważne, aby pamiętać o wyprowadzeniu fundamentów powyżej poziomu gruntu – na około 5 do 10 cm. Fundamenty należy też starannie oczyścić, aby potem nałożyć warstwę hydroizolacyjną.

Warto też pamiętać o drenażu, który zabezpiecza ogrodzenie przed zabrudzeniami. W tym celu wykorzystuje się gotowe odwodnienie liniowe albo wzdłuż całego ogrodzenia wysypuje warstwę żwiru i małych kamyczków. W przypadku terenu pochyłego konieczna jest rura drenażowa i odprowadzanie poprzeczne wody. Odpowiedni drenaż zapobiega brudzeniu się dolnej części opłotowania podczas opadów atmosferycznych.

Prawidłowe układanie pustaków gładkich

Konieczne jest też zbrojenie pionowe, które wykonuje się oczywiście zgodnie z wytycznymi projektanta ogrodzenia. Można związać zbrojenie poziome z pionowym, aby uniknąć zagrożenia przemieszczania się prętów podczas zalewania warstwą betonu. Przy pomocy klinów dokładnie należy natomiast precyzyjnie wypoziomować pierwszą warstwę ogrodzenia. Pustaki układa się na sucho, powinny dobrze do siebie przylegać, a zarazem nie mogą pojawiać się żadne odchylenia zarówno w poziomie, jak i w pionie. Ważne, aby każdą warstwę pustaków wyrównywać, jeżeli pojawiają się (a z reguły tak jest) jakieś nierówności.

Do łączenia kolejnych warstw wykorzystuje się specjalny mrozoodporny klej montażowy, który zapobiega przemieszczaniu się bloczków w czasie zalewania komór pustaków, a jednocześnie dobrze uszczelnia wszelkie spoiny. Bardzo ważne, aby przez około 5 godzin nie ruszać przyklejonych pustaków, ponieważ mogłoby to doprowadzić do zabrudzenia powierzchni ogrodzenia z powodu przedostania się betonu poprzez szczeliny między bloczkami.

Puste komory bloczków należy wypełnić mieszanką betonową, z tym że wcześniej pustaki delikatnie zwilża się wodą. Bardzo ważne, aby nie wlewać wody bezpośrednio do mieszanki betonowej, ponieważ to zwiększa skurcz podczas wysychania. Odpowiedni poziom zagęszczenia betonu uzyskuje się poprzez ręczne sztychowanie, które wykonuje się tak długo, aż nastąpi szczelne wypełnienie formy przez mieszankę betonową. Kluczowy element montażu to pielęgnacja związanego już betonu poprzez polewanie go wodą, a następnie przykrywanie. Jej czas zależy od warunków atmosferycznych.

W przypadku słupków zaleca się stosować cienki styropian wewnątrz komór pustaków. Dzięki temu redukuje się naprężenia skurczowe w czasie wiązania betonu. Pustaki gładkie idealnie nadają się do budowy bardzo stabilnych słupków, które służą do montażu nawet ciężkich bram wjazdowych dwuskrzydłowych. Podczas montażu słupka bezpośrednio w rdzeniu betonu mocuje się kotwy z zawiasami do bramy. Wcześniej należy zrobić podcięcia do przeprowadzenia kotew.

Montaż daszków i prace końcowe

Kiedy beton na ostatniej warstwie się zwiąże, to można przystąpić do montażu daszków. Najczęściej tak się dzieje po około tygodniu od wylania betonu. Daszki układa się na kleju mrozoodpornym. Konieczne jest precyzyjne uszczelnienie przestrzeni pomiędzy nim a pustakami oraz pomiędzy poszczególnymi elementami daszku z pomocą masy silikonowej. Z kolei kapinosy, czyli odpływ wody zapobiega pojawieniu się brzydkich zacieków podczas opadów atmosferycznych.

Daszki pełnią dwie funkcje. Pierwsze zadanie ma charakter zabezpieczający dla trwałości konstrukcji. Dzięki daszkom do środka ogrodzenia nie przedostaje się wilgoć. Drugie zadanie związane jest ze wzmocnieniem walorów estetycznych ogrodzenia. Ważne zatem, aby odpowiednio dopasować wielkość i kształt daszków, ponieważ tylko wtedy spełnią swoje zadania.

Na koniec trzeba wyczyścić wszelkie zabrudzenia, a potem zaimpregnować ogrodzenie. Ważne, aby prace impregnacyjne rozpocząć nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia montażu.

Przykre skutki nieprawidłowego montażu ogrodzenia z pustaków gładkich

Ogrodzenie stanowi wizytówkę całej posesji. Warto zatem zadbać o to, aby ta wizytówka nie odstraszała. O powodzeniu całego przedsięwzięcia decydują de facto 3 kwestie.

  • Po pierwsze – znaczenie ma jakość zastosowanych materiałów. To muszą być produkty idealnie dopracowane od strony technologicznej. Dlatego warto sięgać po pustaki gładkie renomowanych firm.
  • Po drugie – nawet najlepsze materiały nie gwarantują sukcesu, ponieważ on zależy w dużym stopniu od umiejętności i wiedzy ekipy montażowej. Samodzielne porywanie się na budowę ogrodzenia gładkiego bez doświadczenia zazwyczaj kończy się tragicznie. Dlatego zawsze trzeba powierzyć montaż ogrodzenia fachowcom z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy rzeczywiście dobrze się znają na tym fachu.
  • Po trzecie – budowa ogrodzenia musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej. Priorytetem jest oczywiście projekt ogrodzenia, który uwzględnia specyfikę konkretnego terenu.

Jeżeli nie zadba się o powyższe elementy, to ogrodzenie nie będzie spełniać swoich funkcji praktycznych, ale i estetycznych.

Błędy popełniane przez niedoświadczonych montażystów

Pierwsza kwestia dotyczy nieprawidłowej głębokości fundamentu, co przyczynia się do jego wysadzenia. W efekcie zarówno fundament, jak i pustaki betonowe oraz daszki mogą zacząć pękać. Konieczne jest też wykonanie izolacji poziomej, aby nie dopuścić do wystąpienia nieestetycznych wykwitów wapniowych.

Innym błędem jest niedokładne wypełnianie pustych komór bloczków. Prowadzi to do nadmiernego przesuszania betonu albo zdecydowanie za dużej przestrzeni na jednorazowe wypełnienie. Należy pamiętać, że jednorazowo wypełnia się maksymalnie nie więcej niż 3-4 warstwy, a optymalnie to 1-2 warstwy.

Kolejny błąd polega na wykorzystaniu do robienia fundamentów niewłaściwego betonu, co skutkuje jego wykruszaniem. Z kolei brak uszczelnienia daszków na łączeniach prowadzi do pękania betonu.

Jak widać błędy można popełnić na każdym etapie montażu ogrodzenia z pustaków gładkich, a ich skutkiem są poważne defekty – pękanie lub wykruszanie się betonu, a także naloty wapienne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *